De Wet Bevordering Eigen Woningbezit (Wbe) is per 1 januari 2007 gewijzigd. Deze wet, die beter bekend staat onder de naam Eigenwoningbijdrage (koopsubsidie), wordt door SenterNovem uitgevoerd.
Deze Eigenwoningbijdrage heeft als voornaamste doel dat meer mensen, met een lager of gemiddeld jaarinkomen, in staat zijn om een eigen woning te kopen. De Eigenwoningbijdrage is een maandelijkse belastingvrije bijdrage in de lasten van een hypotheek en maakt de aanschaf van een eigen woning erg aantrekkelijk.

Hoe kom je in aanmerking voor Eigenwoningbijdrage?
De subsidie is afhankelijk van een aantal factoren zoals; de koopsom, het toetsinkomen, leeftijd en de hypotheeksom. Aan de hand van het bruto jaarinkomen plus dat van een medebewoner wordt het toetsinkomen bepaald. Voor de Eigenwoningbijdrage is geen maximum gesteld aan het jaarinkomen. Naarmate men meer verdient zal deze bijdrage echter minder worden. Dit is tevens afhankelijk van de hoogte van de hypotheeksom. Hierdoor is het mogelijk dat het uiteindelijke bedrag wordt vastgesteld op nul.

Algemene voorwaarden Eigenwoningbijdrage
Vanaf 1 januari 2009 gelden voor de Eigenwoningbijdrage de volgende voorwaarden:

  • Men is geen bewoner en eigenaar geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt
  • Men is geen bewoner en eigenaar geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning eigendom wordt
  • Het vermogen is niet hoger dan €20.315,-. Als men een fiscale partner heeft is dit niet hoger dan € 40.630,-
  • De hypotheek mag niet meer dan €176.715,- bedragen
  • De koopsom mag niet meer dan €163.625,- bedragen
  • Alleen in combinatie met een lening met Nationale Hypotheek Garantie wordt de Eigenwoningbijdrage toegekend. Zodoende profiteert men tevens nog eens van de voordelen van de Nationale Hypotheek Garantie. Bij de geldverstrekker die de hypotheek verstrekt kan de Eigenwoningbijdrage worden aangevraagd.
  • De aanvraag voor een Eigenwoningbijdrage wordt ongeveer afgerond binnen twee weken. Dit gebeurd echter wel met een voorlopige beschikking, waarvan de geldverstrekker een kopie krijgt. De geldverstrekker heeft de daarin vermelde contante waarde van Eigenwoningbijdrage nodig voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie.
  • De hypotheek heeft een rentevastperiode van minimaal 10 jaar
  • Alle overige betalingsverplichtingen die voortvloeien uit geldleningen of overige vormen van kredieten, dienen uiterlijk op de datum van passeren te zijn afgelost en de contracten/het contract dienen te worden opgeheven.

Wanneer er wordt voldaan aan bovenstaande voorwaarden dan is het mogelijk dat men in aanmerking komt voor de Eigenwoningbijdrage.

Beperkt budget
Er is een beperkt budget beschikbaar gesteld voor het jaar 2009. Er wordt geen Eigenwoningbijdrage meer verstrekt als een aanvraag binnenkomt nadat het budget op is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *