De SVN, oftewel de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, biedt een product dat koopwoningen makkelijker bereikbaar maakt. Dit product is de Starterslening. De Starterslening is er voor bedoeld om het verschil tussen de kosten van de aankoop van de woning en de maximaal mogelijke lening voor de koper te overbruggen. Op een reguliere hypotheek is dit een aanvullende lening.

Wat is de starterslening?
De Starterslening wordt voor maximaal 30 jaar verstrekt en is gegarandeerd de eerste drie jaar afbetalingsvrij en zonder rente. Na drie jaar wordt er op basis van je privé omstandigheden bekeken of er afbetaling en hypotheekrente betaald kan worden over de Starterslening. Mocht dit het geval zijn dan zal de Starterslening aangepast worden aan je nieuwe privé omstandigheden. Er wordt voor de Starterslening een tweede hypotheek gevestigd op de woning.

Niet alle gemeenten doen verlenen een starterslening
In een beperkt aantal gemeenten is de Starterslening mogelijk. Iedere gemeente stelt namelijk zelf de voorwaarden vast om hiervoor in aanmerking te komen. De aanvrager dient echter in alle gevallen een hypotheek af te sluiten met Nationale Hypotheek Garantie. Voor de voorwaarden voor een Starterslening en voor een overzicht van alle deelnemende gemeenten en de aanvraagprocedure kun je terecht op www.svn.nl.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *