Bij een flitskrediet gaat het zoals de naam al aangeeft om de snelheid. Dit krediet kun je snel regelen via het internet of zelfs per sms. De looptijd is dan ook kort met een lengte van vaak maximaal twee weken. Het gaat bij een flitskrediet, ook wel minikrediet genoemd, om een relatief klein bedrag. Het valt net als de normale kredieten onder de standaard wetgeving. Dit was eerder niet het geval waardoor hoge vergoedingen in rekening gebracht werden door de verstrekkers van de kredieten. Om dit te voorkomen gelden tegenwoordig dezelfde voorwaarden als voor elk ander krediet.

Hogere kosten

De kosten die genoemd worden bij een flitskrediet moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen als andere kredieten die afgesloten worden. Dit betekent dat de kosten vermeld moeten worden in de vorm van een rentepercentage. Het is niet meer mogelijk om de kosten weer te geven als behandelingskosten of administratiekosten. Het rentepercentage mag niet meer zijn dan 14 procent per jaar. De lagere vergoeding voor de geldverstrekkers heeft ertoe geleid dat flitskredieten nu op een andere manier aangeboden worden.

In aanvulling op het rentepercentage worden extra bedragen gevraagd voor aanvullende diensten zoals advies of overboekingskosten. Op deze manier proberen de flitskrediet verstrekkers de regels te buigen zodat er meer winst gemaakt wordt. Door de aanvullende diensten in combinatie met het hoge rentepercentage leidt het lenen van geld op deze manier wederom tot hoge kosten in vergelijking met het bedrag dat geleend wordt.

Hoge boetes

Een hekelpunt voor veel consumenten die een flitskrediet afgesloten hebben zijn de hoge boetes in het geval de aflossing te laat gedaan wordt. Te laat betalen leidt vaak tot hoge boetes waar veel mensen niet van op de hoogte zijn. Als het krediet ook maar een dag te laat betaald wordt is er al sprake van een boete bij veel partijen. Een flitskrediet is op deze manier één van de duurste manieren om geld te lenen en wordt voor veel mensen afgeraden. Rood staan is in veel gevallen voordeliger dan het afsluiten van een flitskrediet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *