Nog geen vaste baan
Mocht je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebben, dus nog geen vaste baan, dan kan volgens de werkgeversverklaring tevens worden uitgegaan van het huidige jaarinkomen. De voorwaarde is echter wel dat je werkgever de volgende verklaring afgeeft:

‘Bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij beëindiging daarvan opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd’.

Als je geen verklaring krijgt van je werkgever, maar wel een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hebt, dan zal je toetsinkomen worden vastgesteld op basis van het gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen drie kalenderjaren (zie de volgende paragraaf: onregelmatig werk / flexwerk).

Vaste baan
Bij jaarinkomen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd oftewel een vaste baan, wordt er van het huidige jaarinkomen zoals dat op de werkgeversverklaring wordt vermeld uitgegaan.

Zelfstandig ondernemers
Mocht je een jaarinkomen uit een eigen onderneming hebben, dan is je toetsinkomen de gemiddelde nettowinst van de afgelopen drie kalenderjaren, tot maximaal de nettowinst genoten in het laatste kalenderjaar.

Onregelmatig werk / flexwerk
Wanneer je een flexibele arbeidsrelatie hebt, zoals bijvoorbeeld seizoenswerk, werk op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder verklaring of uitzendwerk, dan zal het toetsinkomen vast worden gesteld op basis van het gemiddelde jaarinkomen over de afgelopen drie kalenderjaren tot maximaal het verdiende jaarinkomen in het laatste kalenderjaar. Een eventuele WW of WAO (inkomenvervangende uitkeringen), mogen tevens meegeteld worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *