Nationale Hypotheek Garantie, ook bekend als NHG, wordt uitgereikt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Met de Nationale Hypotheek Garantie geeft het Waarborgfonds een garantie voor de afbetaling van de hypotheek aan verstrekker als de hypotheeknemer het niet meer kan betalen. Je kunt een lagere hypotheekrente krijgen als je in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. De verstrekker krijgt dan immers altijd het geld terug. Als je het zelf niet meer kunt betalen dan betaalt het fonds dit voor je.

De hypotheeklasten
Wanneer je een hypotheek afsluit dan wordt er samen met de verstrekker afspraken gemaakt over de betaling van de lasten van een hypotheek. Dit zijn de kosten voor rente en de aflossing. Er kunnen zich echter situaties voordoen in het leven van een persoon waardoor het aflossen van een hypotheek niet meer kan. Het kan zijn dat degene dan de woning moet verkopen en de opbrengst van de woning lager is dan het bedrag dat er nog betaald moet worden. Een restschuld is dan het gevolg waar het Waarborgfonds inspringt en deze restschuld betaald.

Werkloos of arbeidsongeschikt?
Er gelden voorwaarden voor de garantie die NHG levert. Zo mag je geen schuld hebben aan de gedwongen verkoop. Als je bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt raakt waardoor je inkomen daalt dan kan het Waarborgfonds je helpen. Het fonds kan het bedrag kwijtschelden en dan hoef je het bedrag niet meer af te dragen. Het fonds heeft wel als voorwaarde dat je helpt om de schuld zo klein mogelijk te houden. Als je bijvoorbeeld achterstanden hebt met betalingen dan moet je afspraken maken om deze te verkleinen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *