Het flexibel krediet is een overige benaming voor het doorlopend krediet. Het flexibel of doorlopend krediet biedt u veel flexibiliteit en vrijheid. U kunt onbeperkt geld opnemen tot een afgesproken bedrag en het opgenomen geld kunt u aflossen en opnieuw opnemen. Hierdoor heeft u vrijwel altijd geld achter de hand voor als het nodig is. Het flexibel krediet wordt vaak aangeraden als iemand niet exact weet hoeveel een bepaalde aankoop of verbouwing gaat kosten.

De kredietlimiet wordt afgesproken
Een flexibel krediet werkt met een afgesproken kredietlimiet. Deze limiet wordt gedeelte door de kredietverstrekker bepaald en is mede afhankelijk van uw privé omstandigheden. Leeftijd is een belangrijke factor bij de hoogte van de kredietlimiet. Jongeren krijgen een minder hoog bedrag toegewezen dan ouderen. Als u een kredietlimiet heeft afgesproken, bent u vrij om tot dat limiet geld op te nemen. U bepaalt zelf als u geld opneemt, hoeveel geld u opneemt (u hoeft dus niet alles in één keer op te nemen) en waarvoor u het opgenomen bedrag gebruikt. Als u bedragen heeft afgelost, kunt u deze tevens opnieuw opnemen, tot de kredietlimiet. Dit is de flexibiliteit en vrijheid die het flexibel krediet u biedt.

Aflossen bij een flexibel krediet
U betaalt per maand een iedere maand bedrag aan rente en aflossing. De rente is bij een flexibel krediet variabel en staat niet vast. Doordat de rente variabel is, is niet elke maand het gedeelte rente dat u betaalt gelijk. De ene maand zal het hoger of lager liggen dan de overige maand. Hierdoor kan tevens het gedeelte aflossing van het maandelijkse bedrag verschillen. Het flexibel krediet heeft dan tevens geen vaste looptijd. Wel is het mogelijk tussentijds boetevrij meer af te betalen dan verplicht is.

Variabele rente bij een flexibel krediet
De rente is bij een flexibel krediet variabel. Er zijn verschillende factoren die de hoogte van het rentepercentage bij de lening beïnvloeden. Zo vaststellen de rente afhankelijk van de marktrente (wat de kredietverstrekker voor zijn geld betaalt), hoogte van de kredietlimiet en een mogelijke overlijdensrisicoverzekering de hoogte van de rente. Deze verzekering zorgt ervoor dat bij overlijden het openstaande saldo wordt kwijtgescholden. In veel gevallen moet u wel een hogere rente betalen dan een flexibel krediet zonder deze verzekering.