Als u een aanvraag hebt gedaan voor een lening dan wordt de aanvraag goedgekeurd als er een offerte naar u verzonden wordt. U hebt gegevens ingevuld bij de aanvraag. Deze worden gecontroleerd voor het aanbieden van de offerte. Als u de lening aanvraagt via een tussenpersoon dan moet de aanbiedingen eerst worden gecontroleerd bij de kredietverstrekker.

Waar wordt naar gekeken?
Ten eerste worden er bij een lening aanvraag uw gegevens gecontroleerd. Men controleert of het adres juist is en uw persoonlijke gegevens. Hiernaast wordt er een controle bij het BKR uitgevoerd. Er wordt met de toetsing gekeken of u betalingsachterstanden hebt en of u de lening wel kunt betalen.

Factoren waar ik geen invloed op heb bij het aanvragen van een lening?
De aspecten waar u geen invloed op hebt bij de hoogte van een lening zijn de rentestand op de geldmarkt en de rentevaste periode. Elke lening kent een verschillende maandelijkse aflossing, deels afhankelijk van de looptijd oftewel de looptijd van de lening. Als u bij bepaald heeft hoeveel u kunt geld lenen kunt u makkelijker zien welke lening met welke maandelijkse aflossing bij uw situatie past. Overigens bekijken kredietverstrekkers altijd de registratie bij het Bureau Krediet Registratie na om uw betalingsverleden te achterhalen. Tevens als u rood staat (een doorlopend krediet), wordt dit geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Als u een negatieve Bureau Krediet Registratie notering heeft, wordt een lening afsluiten moeilijker. U krijgt geen lening, een lagere lening of u betaalt een hogere rente.

Goedkeuring offerte
Als alles in orde is dan wordt er een offerte opgesteld. Als u de offerte ondertekend dan moet de offerte worden verzonden naar de kredietverstrekker. De kredietverstrekker keurt de aanvraag goed of af. Als de aanvraag goedgekeurd wordt dan wordt de lening direct overgemaakt op het rekeningnummer dat u hebt opgegeven bij de aanvraag.

Afkeuring offerte
Als uw aanvraag om één of andere reden afgekeurd is dan kunt u het altijd nog proberen bij een andere kredietverstrekker. Elke kredietverstrekkers werkt weliswaar volgens de regels van de wetgeving maar er is altijd maatwerk mogelijk. Het is slim om altijd te vragen waarom de aanvraag afgekeurd is. Dit kunt u gebruiken als toelichting bij een nieuwe aanvraag.