Aan de hand van het toetsinkomen kan worden bepaald of je in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie. Het toetsinkomen bestaat uit onderstaande onderdelen:

 • Vakantietoeslag
 • Bruto jaarsalaris
 • Sociale uitkering (WAO, WW etc.)
 • Pensioen, AOW of VUT-uitkering
 • Provisie (mits structureel)
 • Onregelmatigheidstoeslag (mits structureel)
 • Vaste 13e maand
 • Overwerk (mits structureel)
 • Inkomen uit bedrijf of zelfstandig beroep
 • Vaste eindejaarsuitkering
 • VEB-toelage. Dit bedrag wordt verminderd met
 • Alimentatie ten gunste van de ex-partner
 • Jaarlijkse erfpachtcanon
 • Alimentatie ten gunste van de aanvrager

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *