Als u geld leent dan gaat dit altijd samen met het betalen van rente. Hoeveel de rente is verschilt per kredietverstrekker en leningsoort. Voor een consumptief krediet kan dit uiteenlopen van 5% tot 15%. De rente is vast of variabel. Bij een vaste rente ligt de rente gedurende de gehele looptijd vast. Een variabele rente staat niet vast en veranderd steeds tijdens de looptijd. De rente gaat meestal eerder omhoog dan omlaag.

Vast of variabel?
Met een vast rentepercentage weet u precies wat u tijdens de looptijd moet betalen. U kunt de leensom vermenigvuldigen met het rentepercentage en u weet hoeveel u moet betalen.
Bij een variabele rente weet u van tevoren niet hoeveel u moet betalen. Het rentepercentage kan immers per maand anders zijn. Als u liever zekerheid wilt dan kiest u voor een vaste rente.

Effectieve rente
Banken en kredietverstrekkers zijn verplicht om de effectieve rente te vermelden. De effectieve rente is de rente samen met de bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld de afsluitprovisie. De rente van een lening wordt met name bepaald door de marktrente. Men gebruikt hiervoor de Euribor tarieven. De Euribor tarieven worden als maatstaf gebruikt voor het bepalen van de rente op een lening.