Voor 1 januari 2013 was het mogelijk om met veel verschillende hypotheken hypotheekrente af te trekken. Het is vanaf deze datum echter niet meer mogelijk om veel hypotheeksoorten belasting af te trekken. De lineaire hypotheek is één van de twee hypotheeksoorten waarbij hypotheekrenteaftrek nog mogelijk is.

U lost bij een lineaire hypotheek iedere maand gedurende de looptijd een vast bedrag af waardoor de hypotheekrente en schuld jaarlijks lager wordt.

Iedere maand minder maandlasten
U geeft dus steeds minder uit met een lineaire hypotheek en tevens uw hypotheekrenteaftrek wordt steeds lager. De reden hiervan is dat alleen de hypotheekrente van de belasting af te trekken is en niet de afbetaling.

Voordelen:

  • Uw lasten van een hypotheek nemen iedere maand af.
  • U betaalt meteen al een stuk van uw schuld af.
  • U betaalt minder hypotheekrentevergoeding dan bij overige hypotheeksoorten.

Nadelen:

  • Uw belastingvoordeel neemt in de loop van de jaren af.
  • Aan het begin zijn uw lasten relatief hoog.