Ben je van plan een woning te kopen? Dan is dit vrijwel onmogelijk dit te doen zonder een hypotheek. Bijna niemand heeft het geld gespaard dat nodig is, en laten we eerlijk zijn, het kost veel geld om een woning te financieren.

De hypotheek
Je komt er dan ook niet onderuit om geld te lenen, dit wordt de hypotheek genoemd. Deze sluit je af voor een langere periode, meestal 30 jaar, waarbij je iedere maand de aflossing en rente moet betalen. Je kunt er vanuit gaan dat het afsluiten van een hypotheek de grootste financiële beslissing in je leven is dus zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. Je kunt op deze website veel informatie vinden over de hypotheek.

Maandelijkse betaling van rente en aflossing
Een hypotheeklening sluit je af voor een langere periode, meestal 30 jaar, waarbij je dus elke maand de aflossing en rente moet betalen. Je kunt er vanuit gaan dat het afsluiten van een hypotheek de grootste financiële beslissing in je leven is dus zorg ervoor dat je goed voorbereid bent. Je kunt op deze website veel informatie vinden over de hypotheek.

Door de bomen het bos niet meer zien
Als je door de bomen het bos niet meer kunt zien dan is het goed dat je hier terecht bent gekomen. Je kunt hier veel informatie vinden over de verschillende hypotheken en ook algemene informatie over de hypotheek. De hypotheek is een lening die je neemt met vaak een woning als onderpand. Lees hieronder een meer officiële definitie van de hypotheek.

Definitie volgens Wikipedia
“Het overgrote deel van de hypotheken hangt samen met de aankoop van onroerend goed, waarbij de hypotheek als zekerheid dient voor de benodigde geldlening. Aangezien de juridische kant van het fenomeen hypotheek slechts in een gering aantal gevallen tot uitvoering komt, doch de financiële gevolgen elke maand merkbaar zijn, wordt in het spraakgebruik de term ‘hypotheek’ gebruikt voor de geldlening.” Bron – Wikipedia

Er zijn heel veel verschillende hypotheken met elk van deze hypotheeksoorten met zijn eigen voor- en nadelen. Om het nog moeilijker te maken zijn er ook nog honderden combinaties die mogelijk zijn tussen de bestaande hypotheeksoorten.

Hypotheeksoorten volgens Wikipedia
”De basis leningsvormen zijn de lineaire hypotheek, de annuïteitenhypotheek en de levenhypotheek die veel mensen als de spaarhypotheek en de beleggingshypotheek kennen, wat varianten van de levenhypotheek zijn. Ook kan gekozen worden voor een aflossingsvrije hypotheek, waarop niet wordt afgelost en waarbij dus alleen de rente betaald wordt. Na het verstrijken van de looptijd blijft de hypotheek in stand, maar wordt de lening vernieuwd bij onderhandse akte, hetgeen juridisch novatie of schuldvernieuwing wordt genoemd. Een relatief nieuwe vorm is de omgekeerde hypotheek, waarbij de hoofdsom toeneemt met opgebouwde rente.” Bron – Wikipedia

Heb je een registratie bij het BKR, dan is het niet geheel onmogelijk om alsnog een hypotheek af te sluiten. In dit geval is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk om een hypotheek met BKR codering rond te krijgen bij de bank. Er wordt gewerkt met diverse coderingen bij het BKR waardoor een hypotheek in bepaalde gevallen mogelijk is.