Het BKR voorkomt dat consumenten te veel hooi op de vork nemen door bijvoorbeeld teveel financiële verplichtingen aan te gaan die men niet kan betalen. Dit doen het BKR door organisaties die bij het BKR zijn aangesloten te informeren over kredieten die u op dit moment hebt lopen of de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Deze informatie wordt vastgelegd in het bestand van de BKR, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI).

CKI
De BKR-informatie uit CKI helpt kredietverstrekkers bij de afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Dit is uit zelfbescherming van degene die wil lenen maar ook om het risico te verminderen voor een kredietverstrekker. Het BKR voorkomt in feite dat u meer leent dat u kunt aflossen. De kredietverstrekker heeft op deze manier een beter beeld van uw financiële situatie.

Kredietverstrekker is degene die oordeelt
Het BKR beslist niet of u een lening krijgt. Dit beslist de deelnemer bij wie u de lening aanvraagt. Op basis van alle beschikbare informatie maakt de kredietverstrekker een afweging of het verstrekken van een krediet verantwoord is. De gebeurt niet alleen op basis van de informatie van het BKR maar ook aan de hand van andere gegevens. Om een goede afweging te maken heeft de kredietverstrekker ook gegevens nodig over bijvoorbeeld uw inkomen, woonlasten en gezinssituatie. Bij het BKR zijn deze gegevens niet bekend.